• دسته‌بندی نشده
  • 0

دلایل هورمونی خیانت به همسر!!

دلایل هورمونی خیانت به همسر!!

درصد افرادی که ژن هورمون دوپامین آنها بلندتر است به همسران خود خیانت کرده بودند، در حالیکه این رقم…

دلایل هورمونی خیانت به همسر!!

(image) درصد افرادی که ژن هورمون دوپامین آنها بلندتر است به همسران خود خیانت کرده بودند، در حالیکه این رقم…

دلایل هورمونی خیانت به همسر!!

روزنامه قانون

You may also enjoy...