• دسته‌بندی نشده
  • 0

دلیل ساده فوت زنان پس از حمله قلبی!

دلیل ساده فوت زنان پس از حمله قلبی!

زنان کمتر از مردان به درمانهای توصیه شده پس از حمله قلبی پاسخ می دهند، این مسئله می تواند شکاف…

دلیل ساده فوت زنان پس از حمله قلبی!

(image) زنان کمتر از مردان به درمانهای توصیه شده پس از حمله قلبی پاسخ می دهند، این مسئله می تواند شکاف…

دلیل ساده فوت زنان پس از حمله قلبی!

مرکز فیلم

You may also enjoy...