• دسته‌بندی نشده
  • 0

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

نماینده طرقبه و چناران در مجلس با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها هرگز جرأت حمله به ایران را…

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

(image) نماینده طرقبه و چناران در مجلس با تأکید بر اینکه آمریکایی‌ها هرگز جرأت حمله به ایران را…

دهقان: بعد از توافق حتی یک قرارداد قابل اعتنا به نفع ایران منعقد نشده است

اتومبیل

You may also enjoy...