• دسته‌بندی نشده
  • 0

دولت و اتاق‌های امن تزریق اعتیاد…

دولت و اتاق‌های امن تزریق اعتیاد…

یک کارشناس اعتیاد معتقد است ایجاد اتاق تزریق در شرایط فعلی مانند رنگ زدن یک عمارت فرسوده و در حال…

دولت و اتاق‌های امن تزریق اعتیاد…

(image) یک کارشناس اعتیاد معتقد است ایجاد اتاق تزریق در شرایط فعلی مانند رنگ زدن یک عمارت فرسوده و در حال…

دولت و اتاق‌های امن تزریق اعتیاد…

اخبار جهان

You may also enjoy...