• دسته‌بندی نشده
  • 0

دوپینگ رقیب کیانوش رستمی در المپیک 2016

دوپینگ رقیب کیانوش رستمی در المپیک 2016

با مثبت شدن تست دوپینگ رقیب کیانوش رستمی، کمیته ملی المپیک رومانی باید 100 هزار یورو جریمه به IOC…

دوپینگ رقیب کیانوش رستمی در المپیک 2016

(image) با مثبت شدن تست دوپینگ رقیب کیانوش رستمی، کمیته ملی المپیک رومانی باید 100 هزار یورو جریمه به IOC…

دوپینگ رقیب کیانوش رستمی در المپیک 2016

فانتزی

You may also enjoy...