• دسته‌بندی نشده
  • 0

دوچرخه بزنید تا دوران محکومیت تان در زندان کاهش یابد

دوچرخه بزنید تا دوران محکومیت تان در زندان کاهش یابد

مدیر یک زندان در برزیل در ابتکاری از زندانیان خواسته است با نشستن پشت دوچرخه ثابت نیروی برق تولید…

دوچرخه بزنید تا دوران محکومیت تان در زندان کاهش یابد

(image) مدیر یک زندان در برزیل در ابتکاری از زندانیان خواسته است با نشستن پشت دوچرخه ثابت نیروی برق تولید…

دوچرخه بزنید تا دوران محکومیت تان در زندان کاهش یابد

خبرگذاری خوزستان

You may also enjoy...