• دسته‌بندی نشده
  • 0

دپوی گوشت قرمز در آستانه محرم

دپوی گوشت قرمز در آستانه محرم

رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی از دپوی گوشت قرمز گاوی و گوسفندی توسط سودجویان خبر داد و…

دپوی گوشت قرمز در آستانه محرم

(image) رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی از دپوی گوشت قرمز گاوی و گوسفندی توسط سودجویان خبر داد و…

دپوی گوشت قرمز در آستانه محرم

اسکای نیوز

You may also enjoy...