• دسته‌بندی نشده
  • 0

دیدار از میراث هیتلر، 27 سال پس از فروپاشی دیوار برلین

دیدار از میراث هیتلر، 27 سال پس از فروپاشی دیوار برلین
۳دهه از تخریب دیواربرلین می‌گذرد، شهری که با آرامشش به نظر نمی‌رسد تاریخ پرتنشی داشته‌است .

دیدار از میراث هیتلر، 27 سال پس از فروپاشی دیوار برلین

۳دهه از تخریب دیواربرلین می‌گذرد، شهری که با آرامشش به نظر نمی‌رسد تاریخ پرتنشی داشته‌است .
دیدار از میراث هیتلر، 27 سال پس از فروپاشی دیوار برلین

مجله اینترنتی

You may also enjoy...