• دسته‌بندی نشده
  • 0

رای زودهنگام اوباما در انتخابات 2016 آمریکا

رای زودهنگام اوباما در انتخابات 2016 آمریکا

رئیس جمهور آمریکا با استفاده از شرایط قانون “رای زودهنگام” با حضور در ایالت خود، شیکاگو، رای خود در…

رای زودهنگام اوباما در انتخابات 2016 آمریکا

(image) رئیس جمهور آمریکا با استفاده از شرایط قانون “رای زودهنگام” با حضور در ایالت خود، شیکاگو، رای خود در…

رای زودهنگام اوباما در انتخابات 2016 آمریکا

سپهر نیوز

You may also enjoy...