• دسته‌بندی نشده
  • 0

رسم عجیب نگهداری جسد افراد تا 100 سال!! عکس

رسم عجیب نگهداری جسد افراد تا 100 سال!! عکس

در گینه نو مردمانی زندگی می کنند که تا سالها جسد مردگان خود را نگه می دارند!

رسم عجیب نگهداری جسد افراد تا 100 سال!! عکس

(image) در گینه نو مردمانی زندگی می کنند که تا سالها جسد مردگان خود را نگه می دارند!

رسم عجیب نگهداری جسد افراد تا 100 سال!! عکس

خبرگزاری دانشگاه های کشور

You may also enjoy...