• دسته‌بندی نشده
  • 0

رقم میلیاردی صدقه تهرانی ها در صندوق صدقات و …

رقم میلیاردی صدقه تهرانی ها در صندوق صدقات و …

آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که خیرین تهرانی بیش از مردم سایر استان‌ها صدقه دادند و اصفهانی…

رقم میلیاردی صدقه تهرانی ها در صندوق صدقات و …

(image) آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که خیرین تهرانی بیش از مردم سایر استان‌ها صدقه دادند و اصفهانی…

رقم میلیاردی صدقه تهرانی ها در صندوق صدقات و …

پامنا موبایل لپ تاپ

You may also enjoy...