• دسته‌بندی نشده
  • 0

رنگ رویاهایتان چه چیزی درباره شما می گوید؟

رنگ رویاهایتان چه چیزی درباره شما می گوید؟
آیا می دانید رنگ ها در رویاها مفهوم خاص خودشان را دارند؟ دفعه بعد که به سرزمین رویاهایتان رفتید حواستان به رنگ ها باشد تا به مفهومی که در پس این رنگ هاست پی ببرید.

رنگ رویاهایتان چه چیزی درباره شما می گوید؟

آیا می دانید رنگ ها در رویاها مفهوم خاص خودشان را دارند؟ دفعه بعد که به سرزمین رویاهایتان رفتید حواستان به رنگ ها باشد تا به مفهومی که در پس این رنگ هاست پی ببرید.
رنگ رویاهایتان چه چیزی درباره شما می گوید؟

فستیوال فیلم

You may also enjoy...