• دسته‌بندی نشده
  • 0

روحانی: بازی خوب با اینکه مدال ندارد پیروزی است

روحانی: بازی خوب با اینکه مدال ندارد پیروزی است

رئیس جمهور گفت: بازی خوب یک پیروزی است و با اینکه مدال ندارد اما کسی که خوب بازی می کند در دل مردم…

روحانی: بازی خوب با اینکه مدال ندارد پیروزی است

(image) رئیس جمهور گفت: بازی خوب یک پیروزی است و با اینکه مدال ندارد اما کسی که خوب بازی می کند در دل مردم…

روحانی: بازی خوب با اینکه مدال ندارد پیروزی است

دانلود ها پلاس

You may also enjoy...