• دسته‌بندی نشده
  • 0

روحانی در ارومیه : ایران یعنی لر، ترک و فارس در کنار هم و…

روحانی در ارومیه : ایران یعنی لر، ترک و فارس در کنار هم و…

رئیس جمهور با تأکید بر لزوم وحدت و همکاری میان همه اقوام، مذاهب و ادیان موجود در کشور، گفت: دولت…

روحانی در ارومیه : ایران یعنی لر، ترک و فارس در کنار هم و…

(image) رئیس جمهور با تأکید بر لزوم وحدت و همکاری میان همه اقوام، مذاهب و ادیان موجود در کشور، گفت: دولت…

روحانی در ارومیه : ایران یعنی لر، ترک و فارس در کنار هم و…

اس ام اس جدید

You may also enjoy...