• دسته‌بندی نشده
  • 0

روش ایران با مواجهه با داعش چگونه است؟

روش ایران با مواجهه با داعش چگونه است؟

یادگار امام خمینی (ره) گفت: غربی ها از اول هم مفهوم شهادت را درک نکرده بودند.همین امروزجمهوری…

روش ایران با مواجهه با داعش چگونه است؟

(image) یادگار امام خمینی (ره) گفت: غربی ها از اول هم مفهوم شهادت را درک نکرده بودند.همین امروزجمهوری…

روش ایران با مواجهه با داعش چگونه است؟

ابزار رسانه

You may also enjoy...