• دسته‌بندی نشده
  • 0

زلزله 4 ریشتری تبریز را لرزاند

زلزله 4 ریشتری تبریز را لرزاند

زلزله ای به قدرت چهار ریشتر تبریز را لرزاند.

زلزله 4 ریشتری تبریز را لرزاند

(image) زلزله ای به قدرت چهار ریشتر تبریز را لرزاند.

زلزله 4 ریشتری تبریز را لرزاند

دانلود بیتالک

You may also enjoy...