• دسته‌بندی نشده
  • 0

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ماه

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ماه

مبلغ یارانه خرداد ماه همچون ماه های قبل به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ماه

(image) مبلغ یارانه خرداد ماه همچون ماه های قبل به ازاء هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد بود.

زمان واریز یارانه نقدی خرداد ماه

تلگرام

You may also enjoy...