• دسته‌بندی نشده
  • 0

زنان بورس باز ایران

زنان بورس باز ایران
آنان یک میلیون و 800 هزار نفرند. یک میلیون و 800 هزار زنی که کد سهامداری گرفته اند تا در بورس فعالیت کنند. برای آنها سهام، حکم طلا را دارد.

زنان بورس باز ایران

آنان یک میلیون و 800 هزار نفرند. یک میلیون و 800 هزار زنی که کد سهامداری گرفته اند تا در بورس فعالیت کنند. برای آنها سهام، حکم طلا را دارد.
زنان بورس باز ایران

قرآن

You may also enjoy...