• دسته‌بندی نشده
  • 0

زنان زباله‌گرد/آنها که زباله‌ها، پناه‌شان است

زنان زباله‌گرد/آنها که زباله‌ها، پناه‌شان است

بوی تند زباله‌ها که از خانه متروکه بیرون می‌زند، زن دستمال سیاه دور گردنش را بیشتر به دهانش نزدیک…

زنان زباله‌گرد/آنها که زباله‌ها، پناه‌شان است

(image) بوی تند زباله‌ها که از خانه متروکه بیرون می‌زند، زن دستمال سیاه دور گردنش را بیشتر به دهانش نزدیک…

زنان زباله‌گرد/آنها که زباله‌ها، پناه‌شان است

شهر خبر

You may also enjoy...