• دسته‌بندی نشده
  • 0

زندگی جهنمی بلوچ‌ها در بهشت!

زندگی جهنمی بلوچ‌ها در بهشت!
بلوچ های گلستان می‌گویند در بهشت زندگی می‌کنیم، اما هیچ چیز نداریم. نه آب، نه گاز، نه راه، نه مدرسه.

زندگی جهنمی بلوچ‌ها در بهشت!

بلوچ های گلستان می‌گویند در بهشت زندگی می‌کنیم، اما هیچ چیز نداریم. نه آب، نه گاز، نه راه، نه مدرسه.
زندگی جهنمی بلوچ‌ها در بهشت!

خرید بک لینک قوی

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...