• دسته‌بندی نشده
  • 0

زندگی زیر فشار مرگ؛ این جا تنشان هم برق دارد!

زندگی زیر فشار مرگ؛ این جا تنشان هم برق دارد!
اهالی جوانمرد قصاب ٤٠‌سال است زیر سیم‌های برق فشار قوی زندگی می‌کنند.

زندگی زیر فشار مرگ؛ این جا تنشان هم برق دارد!

اهالی جوانمرد قصاب ٤٠‌سال است زیر سیم‌های برق فشار قوی زندگی می‌کنند.
زندگی زیر فشار مرگ؛ این جا تنشان هم برق دارد!

شهرداری

You may also enjoy...