• دسته‌بندی نشده
  • 0

زندگی مدرن، قبل از فیس بوک و بعد از فیس بوک

زندگی مدرن، قبل از فیس بوک و بعد از فیس بوک
محمد قائد سال ها پیش به فیس بوک پیوست اما مدتی است به دو صفحه اش چیزی اضافه نکرده. با او درباره تجربه اش، چند و چون و تاثیر این رسانه و حضور نویسندگان حرفه ای در فیس بوک گفت و گو کردیم.

زندگی مدرن، قبل از فیس بوک و بعد از فیس بوک

محمد قائد سال ها پیش به فیس بوک پیوست اما مدتی است به دو صفحه اش چیزی اضافه نکرده. با او درباره تجربه اش، چند و چون و تاثیر این رسانه و حضور نویسندگان حرفه ای در فیس بوک گفت و گو کردیم.
زندگی مدرن، قبل از فیس بوک و بعد از فیس بوک

روزنامه ایران

You may also enjoy...