• دسته‌بندی نشده
  • 0

سازمان ملل، نگران دیرشدن ازدواج مردم دنیاست

سازمان ملل، نگران دیرشدن ازدواج مردم دنیاست
در سال 2015 اکوسوک در گزارش خود یکی از معضلات و عوامل تهدیدکننده خانواده را در دنیا، بالارفتن سن ازدواج عنوان کرده است.

سازمان ملل، نگران دیرشدن ازدواج مردم دنیاست

در سال 2015 اکوسوک در گزارش خود یکی از معضلات و عوامل تهدیدکننده خانواده را در دنیا، بالارفتن سن ازدواج عنوان کرده است.
سازمان ملل، نگران دیرشدن ازدواج مردم دنیاست

تکنولوژی جدید

You may also enjoy...