• دسته‌بندی نشده
  • 0

سر و صدا را تحمل کنید تا روانی نشوید

سر و صدا را تحمل کنید تا روانی نشوید

وقتی آستانه قدرت تحمل پایین می آید دیگر از سلامت روان خبری نیست. سلامت روانی که این روزها دستخوش…

سر و صدا را تحمل کنید تا روانی نشوید

(image) وقتی آستانه قدرت تحمل پایین می آید دیگر از سلامت روان خبری نیست. سلامت روانی که این روزها دستخوش…

سر و صدا را تحمل کنید تا روانی نشوید

دانلود موزیک

You may also enjoy...