• دسته‌بندی نشده
  • 0

سهم ۲۲درصدی عابران پیاده در تصادفات رانندگی

سهم ۲۲درصدی عابران پیاده در تصادفات رانندگی

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به کاهش میزان جانباختگان تصادفات گفت: طبق آمار پزشک…

سهم ۲۲درصدی عابران پیاده در تصادفات رانندگی

(image) رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با اشاره به کاهش میزان جانباختگان تصادفات گفت: طبق آمار پزشک…

سهم ۲۲درصدی عابران پیاده در تصادفات رانندگی

خبرگزاری اصفهان

You may also enjoy...