• دسته‌بندی نشده
  • 0

شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF

شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی از وضع شرایط جدید درباره پیوستن ایران به FATF خبر داد.

شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF

(image) رئیس شورای راهبردی روابط خارجی از وضع شرایط جدید درباره پیوستن ایران به FATF خبر داد.

شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به FATF

پرشین موزیک

You may also enjoy...