• دسته‌بندی نشده
  • 0

شما خوشبخت تر از آنی هستید که فکر می کنید

شما خوشبخت تر از آنی هستید که فکر می کنید
بیایید با این واقعیت روبرو شویم که گاهی اوقات به نظر می رسد تار و پود زندگی در حال گسستن است. شاید شغل تان را از دست داده اید یا ازدواج تان به تازگی منجر به طلاق شده یا در امتحان دانشگاه رد شده اید و الان احساس یک فرد درمانده و شکست خورده را دارید.

شما خوشبخت تر از آنی هستید که فکر می کنید

بیایید با این واقعیت روبرو شویم که گاهی اوقات به نظر می رسد تار و پود زندگی در حال گسستن است. شاید شغل تان را از دست داده اید یا ازدواج تان به تازگی منجر به طلاق شده یا در امتحان دانشگاه رد شده اید و الان احساس یک فرد درمانده و شکست خورده را دارید.
شما خوشبخت تر از آنی هستید که فکر می کنید

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

فیلم سریال آهنگ

You may also enjoy...