• دسته‌بندی نشده
  • 0

شکست قاسم رضایی در کشتی فرنگی المپیک 2016

شکست قاسم رضایی در کشتی فرنگی المپیک 2016

قاسم رضایی آخرین فرنگی‌کار ایران در المپیک 2016 به نیمه‌نهایی المپیک نرسید تا ناکامی کشتی فرنگی…

شکست قاسم رضایی در کشتی فرنگی المپیک 2016

(image) قاسم رضایی آخرین فرنگی‌کار ایران در المپیک 2016 به نیمه‌نهایی المپیک نرسید تا ناکامی کشتی فرنگی…

شکست قاسم رضایی در کشتی فرنگی المپیک 2016

اخبار کارگران

You may also enjoy...