• دسته‌بندی نشده
  • 0

شیوۀ کاربردیِ سؤال کردن در جلسه خواستگاری

شیوۀ کاربردیِ سؤال کردن در جلسه خواستگاری
در جلسه خواستگاری، سؤال‌های بسته اطلاعات خاصی به فرد نمی‌دهد و معقول نیست. منظور از سؤال بسته این است که مثلا شما به طرف مقابل می‌گویید بداخلاق هستید یا نه؟ طرف مقابل هم می‌گوید نه. هیچ فردی خودش را بداخلاق نمی‌داند و اگر بگوید هستم که دیگر جلسه خواستگاری ادامه پیدا نخواهد کرد!

شیوۀ کاربردیِ سؤال کردن در جلسه خواستگاری

در جلسه خواستگاری، سؤال‌های بسته اطلاعات خاصی به فرد نمی‌دهد و معقول نیست. منظور از سؤال بسته این است که مثلا شما به طرف مقابل می‌گویید بداخلاق هستید یا نه؟ طرف مقابل هم می‌گوید نه. هیچ فردی خودش را بداخلاق نمی‌داند و اگر بگوید هستم که دیگر جلسه خواستگاری ادامه پیدا نخواهد کرد!
شیوۀ کاربردیِ سؤال کردن در جلسه خواستگاری

دانلود نرم افزار جدید

You may also enjoy...