• دسته‌بندی نشده
  • 0

صاحبان حقوقهای نجومی باید عزل و بیت‌المال مسترد شود

صاحبان حقوقهای نجومی باید عزل و بیت‌المال مسترد شود

رئوفیان با بیان اینکه باید با متخلفان حقوقهای نجومی برخورد قاطع صورت گیرد، گفت: متخلفان حقوقهای…

صاحبان حقوقهای نجومی باید عزل و بیت‌المال مسترد شود

(image) رئوفیان با بیان اینکه باید با متخلفان حقوقهای نجومی برخورد قاطع صورت گیرد، گفت: متخلفان حقوقهای…

صاحبان حقوقهای نجومی باید عزل و بیت‌المال مسترد شود

بک لینک رنک 3

کیمیا دانلود

You may also enjoy...