• دسته‌بندی نشده
  • 0

صالح فرج‌زاده و کائیدی در پرتاب وزنه پارالمپیک 2016 به مدال نرسیدند

صالح فرج‌زاده و کائیدی در پرتاب وزنه پارالمپیک 2016 به مدال نرسیدند

محسن کائیدی و سیامک صالح فرج زاده در پرتاب وزنه پارالمپیک 2016 ریو از کسب مدال بازماندند.

صالح فرج‌زاده و کائیدی در پرتاب وزنه پارالمپیک 2016 به مدال نرسیدند

(image) محسن کائیدی و سیامک صالح فرج زاده در پرتاب وزنه پارالمپیک 2016 ریو از کسب مدال بازماندند.

صالح فرج‌زاده و کائیدی در پرتاب وزنه پارالمپیک 2016 به مدال نرسیدند

نفت آموزش پرورش دولتی

You may also enjoy...