• دسته‌بندی نشده
  • 0

ضرر مالی عربستان از لغو حج ایرانی ها

ضرر مالی عربستان از لغو حج ایرانی ها

«ای قوم به حج رفته کجایید؟» مولوی امسال شامل ایرانی ها نمی شود. مشخص هم نیست که تا چه زمانی ایرانی…

ضرر مالی عربستان از لغو حج ایرانی ها

(image) «ای قوم به حج رفته کجایید؟» مولوی امسال شامل ایرانی ها نمی شود. مشخص هم نیست که تا چه زمانی ایرانی…

ضرر مالی عربستان از لغو حج ایرانی ها

دانلود موزیک

You may also enjoy...