• دسته‌بندی نشده
  • 0

طلاق گرفته‌ای، اما طرد نشده‌ای

طلاق گرفته‌ای، اما طرد نشده‌ای
کمتر آدمی ممکن است ادعا کند در زندگی اش طردشدن را تجربه نکرده است. گرچه احساس طردشدگی اجتناب ناپذیر است، اما باید توجه داشت که این احساس خیلی بیشتر و فراتر از یک آسیب هیجانی ساده است، بنابراین تجربه آن بسیار دردناک و رنج آور خواهدبود.

طلاق گرفته‌ای، اما طرد نشده‌ای

کمتر آدمی ممکن است ادعا کند در زندگی اش طردشدن را تجربه نکرده است. گرچه احساس طردشدگی اجتناب ناپذیر است، اما باید توجه داشت که این احساس خیلی بیشتر و فراتر از یک آسیب هیجانی ساده است، بنابراین تجربه آن بسیار دردناک و رنج آور خواهدبود.
طلاق گرفته‌ای، اما طرد نشده‌ای

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

ganool review

You may also enjoy...