• دسته‌بندی نشده
  • 0

ظریف در نشست سوریه شرکت می کند؟

ظریف در نشست سوریه شرکت می کند؟

علیرغم اعلام خبر حضور ظریف در نشست لوزان به منظور بررسی اوضاع سوریه، با توجه به مواضع روشن ایران در…

ظریف در نشست سوریه شرکت می کند؟

(image) علیرغم اعلام خبر حضور ظریف در نشست لوزان به منظور بررسی اوضاع سوریه، با توجه به مواضع روشن ایران در…

ظریف در نشست سوریه شرکت می کند؟

استخدام آموزش و پرورش

You may also enjoy...