• دسته‌بندی نشده
  • 0

عاقبت چاوز و چاوزیسم؛ ویرانه ای به نام ونزوئلا

عاقبت چاوز و چاوزیسم؛ ویرانه ای به نام ونزوئلا

نیکلاس هر شب کابوس از دست دادن قدرت را می بیند. دیگر دیدن اعتراض مردم برای او عادی شده است؛ مردمی…

عاقبت چاوز و چاوزیسم؛ ویرانه ای به نام ونزوئلا

(image) نیکلاس هر شب کابوس از دست دادن قدرت را می بیند. دیگر دیدن اعتراض مردم برای او عادی شده است؛ مردمی…

عاقبت چاوز و چاوزیسم؛ ویرانه ای به نام ونزوئلا

دانلود برنامه ایمو

You may also enjoy...