• دسته‌بندی نشده
  • 0

عشق شما «یک طرفه» است یا «دوطرفه»؟

عشق شما «یک طرفه» است یا «دوطرفه»؟
رنج دوست داشتن کسی که علاقه ای به شما ندارد، واقعا مشکل است و توام با احساس ناامید و افسردگی است و زمانی که فکر کنید که آن فرد دقیقا همانی است که شما می خواهید، این احساسات قوی تر هم می شوند.

عشق شما «یک طرفه» است یا «دوطرفه»؟

رنج دوست داشتن کسی که علاقه ای به شما ندارد، واقعا مشکل است و توام با احساس ناامید و افسردگی است و زمانی که فکر کنید که آن فرد دقیقا همانی است که شما می خواهید، این احساسات قوی تر هم می شوند.
عشق شما «یک طرفه» است یا «دوطرفه»؟

بک لینک رنک 3

استخدام

You may also enjoy...