• دسته‌بندی نشده
  • 0

علت مرگ عباس کیارستمی از زبان پزشک فرانسوی

علت مرگ عباس کیارستمی از زبان پزشک فرانسوی

پزشک معالج عباس کیارستمی در فرانسه درباره اینکه آیا روند درمان کیارستمی درست آغاز شده بود، گفت:…

علت مرگ عباس کیارستمی از زبان پزشک فرانسوی

(image) پزشک معالج عباس کیارستمی در فرانسه درباره اینکه آیا روند درمان کیارستمی درست آغاز شده بود، گفت:…

علت مرگ عباس کیارستمی از زبان پزشک فرانسوی

90ورزشی

You may also enjoy...