• دسته‌بندی نشده
  • 0

عوارض ریتالین بر قلب، قابل توجه متبلایان به ADHD، اختلال کم توجهی – بیش فعالی

عوارض ریتالین بر قلب، قابل توجه متبلایان به ADHD، اختلال کم توجهی – بیش فعالی

کارشناسان در بررسی جدید خود هشدار دادند که، ریتالین ( یک نوع از داروی تجویز شده برای کودکان مبتلا…

عوارض ریتالین بر قلب، قابل توجه متبلایان به ADHD، اختلال کم توجهی – بیش فعالی

(image) کارشناسان در بررسی جدید خود هشدار دادند که، ریتالین ( یک نوع از داروی تجویز شده برای کودکان مبتلا…

عوارض ریتالین بر قلب، قابل توجه متبلایان به ADHD، اختلال کم توجهی – بیش فعالی

میهن دانلود

You may also enjoy...