• دسته‌بندی نشده
  • 0

عکس: مد خیابانی مردانه در هفته مد پاریس

عکس: مد خیابانی مردانه در هفته مد پاریس
هفته مد پاریس «Paris Fashion Week» یکی از چهار رویداد مهم مد در دنیاست که سالانه دو بار در شهر پاریس فرانسه برگزار می‌شود. هفته مد پاریس، در دو مقطع بهاره/تابستانه و پاییزه/زمستانه به معرفی جدیدترین مدها می‌پردازد.

عکس: مد خیابانی مردانه در هفته مد پاریس

هفته مد پاریس «Paris Fashion Week» یکی از چهار رویداد مهم مد در دنیاست که سالانه دو بار در شهر پاریس فرانسه برگزار می‌شود. هفته مد پاریس، در دو مقطع بهاره/تابستانه و پاییزه/زمستانه به معرفی جدیدترین مدها می‌پردازد.
عکس: مد خیابانی مردانه در هفته مد پاریس

شبکه خانگی

You may also enjoy...