• دسته‌بندی نشده
  • 0

فانی به روحانی نامه نوشت / آماده عمل به تصمیم شما هستم

فانی به روحانی نامه نوشت / آماده عمل به تصمیم شما هستم

در پی تصمیم رئیس جمهور درخصوص ترمیم کابینه وزیر آموزش و پرورش به دکتر حسن روحانی نامه نوشت.

فانی به روحانی نامه نوشت / آماده عمل به تصمیم شما هستم

(image) در پی تصمیم رئیس جمهور درخصوص ترمیم کابینه وزیر آموزش و پرورش به دکتر حسن روحانی نامه نوشت.

فانی به روحانی نامه نوشت / آماده عمل به تصمیم شما هستم

بازار بورس

You may also enjoy...