• دسته‌بندی نشده
  • 0

فروش مخفیانه قطعات جنگنده‌های اف-16 و اف-18 به ایران !!

فروش مخفیانه قطعات جنگنده‌های اف-16 و اف-18 به ایران !!

دستگاه قضایی آمریکا دو شهروند این کشور را به اتهام همکاری با 2 ایرانی برای فروش مخفیانه قطعات…

فروش مخفیانه قطعات جنگنده‌های اف-16 و اف-18 به ایران !!

(image) دستگاه قضایی آمریکا دو شهروند این کشور را به اتهام همکاری با 2 ایرانی برای فروش مخفیانه قطعات…

فروش مخفیانه قطعات جنگنده‌های اف-16 و اف-18 به ایران !!

دانلود بیتالک

You may also enjoy...