• دسته‌بندی نشده
  • 0

فریضه حج باید با مدیریت تمامی کشورهای اسلامی اداره شود

فریضه حج باید با مدیریت تمامی کشورهای اسلامی اداره شود

سفیر یمن در سوریه تاکید کرد که برای نجات حج از احتکار طایفه‌ای عربستان باید این فریضه با…

فریضه حج باید با مدیریت تمامی کشورهای اسلامی اداره شود

(image) سفیر یمن در سوریه تاکید کرد که برای نجات حج از احتکار طایفه‌ای عربستان باید این فریضه با…

فریضه حج باید با مدیریت تمامی کشورهای اسلامی اداره شود

مجله اینترنتی

You may also enjoy...