• دسته‌بندی نشده
  • 0

فقط در ایران سیل قربانی نمیگیرد

فقط در ایران سیل قربانی نمیگیرد

سازمان حفاظت شهری هائیتی اعلام کرد بر اثر وقوع سیل گسترده در شهر کاپ هاییتین دستکم هفت نفر جان خود…

فقط در ایران سیل قربانی نمیگیرد

(image) سازمان حفاظت شهری هائیتی اعلام کرد بر اثر وقوع سیل گسترده در شهر کاپ هاییتین دستکم هفت نفر جان خود…

فقط در ایران سیل قربانی نمیگیرد

دانلود تلگرام

You may also enjoy...