• دسته‌بندی نشده
  • 0

فیلم: از درِ بطری، این استفاده ها را بکنید

فیلم: از درِ بطری، این استفاده ها را بکنید
درب بطری ها را نگه دارید و کاردستی های زیبا بسازید. در این ویدئو چند نمونه از کارهایی که می توان با در بطری انجام داد را به شما آموزش داده ایم.

فیلم: از درِ بطری، این استفاده ها را بکنید

درب بطری ها را نگه دارید و کاردستی های زیبا بسازید. در این ویدئو چند نمونه از کارهایی که می توان با در بطری انجام داد را به شما آموزش داده ایم.
فیلم: از درِ بطری، این استفاده ها را بکنید

ترانه

You may also enjoy...