• دسته‌بندی نشده
  • 0

فیلم: کاشتن سبزیجات در پوست تخم مرغ

فیلم: کاشتن سبزیجات در پوست تخم مرغ
تا به حال به این فکر کرده اید که میتوانید از پوست تخم مرغ به عنوان گلدان استفاده کنید؟ این ویدیو به شما نشان میدهد که چگونه سبزیجات خود را درون پوست تخم مرغ بکارید.

فیلم: کاشتن سبزیجات در پوست تخم مرغ

تا به حال به این فکر کرده اید که میتوانید از پوست تخم مرغ به عنوان گلدان استفاده کنید؟ این ویدیو به شما نشان میدهد که چگونه سبزیجات خود را درون پوست تخم مرغ بکارید.
فیلم: کاشتن سبزیجات در پوست تخم مرغ

تلگرام نارنجی

You may also enjoy...