• دسته‌بندی نشده
  • 0

قبل از اینکه شنا یاد بگیرد، غرق شد!!

قبل از اینکه شنا یاد بگیرد، غرق شد!!

اواخر هفته گذشته، غرق شدن پسر جوانی به نام کوروش به پلیس شهرستان بهشهر استان مازندران اعلام شد.

قبل از اینکه شنا یاد بگیرد، غرق شد!!

(image) اواخر هفته گذشته، غرق شدن پسر جوانی به نام کوروش به پلیس شهرستان بهشهر استان مازندران اعلام شد.

قبل از اینکه شنا یاد بگیرد، غرق شد!!

مرکز فیلم

You may also enjoy...