• دسته‌بندی نشده
  • 0

قتل پدر با همدستی دایی

قتل پدر با همدستی دایی

روز دوشنبه از یکی از بیمارستان های شیراز به ماموران خبر رسید، مردی که با ضربات چاقو مجروح شده بود…

قتل پدر با همدستی دایی

(image) روز دوشنبه از یکی از بیمارستان های شیراز به ماموران خبر رسید، مردی که با ضربات چاقو مجروح شده بود…

قتل پدر با همدستی دایی

خبرگزاری مهر

You may also enjoy...