• دسته‌بندی نشده
  • 0

قطع گاز این مناطق تا فردا بعدازظهر

قطع گاز این مناطق تا فردا بعدازظهر

سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به قطعی گاز منطقه شهران، کوهسار و کن به‌دلیل شکستگی و…

قطع گاز این مناطق تا فردا بعدازظهر

(image) سخنگوی شرکت ملی گاز با اشاره به قطعی گاز منطقه شهران، کوهسار و کن به‌دلیل شکستگی و…

قطع گاز این مناطق تا فردا بعدازظهر

دانلود سرا

You may also enjoy...