• دسته‌بندی نشده
  • 0

كناره گیری رافائل نادال از ویمبلدون

كناره گیری رافائل نادال از ویمبلدون

رافائل نادال اعلام كرد كه در مسابقات ویمبلدون شركت نخواهد كرد.

كناره گیری رافائل نادال از ویمبلدون

(image) رافائل نادال اعلام كرد كه در مسابقات ویمبلدون شركت نخواهد كرد.

كناره گیری رافائل نادال از ویمبلدون

پرس نیوز

You may also enjoy...