• دسته‌بندی نشده
  • 0

لباس کلینتون و ترامپ چه رازهایی را برملا می‌کند؟

لباس کلینتون و ترامپ چه رازهایی را برملا می‌کند؟
در طول کارزار انتخاباتی آمریکا و اولین مناظره، علاوه بر سیاست‌ها و شخصیت این دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ظاهر و شیوه لباس پوشیدن آنها نیز زیرذره بین بوده است.

لباس کلینتون و ترامپ چه رازهایی را برملا می‌کند؟

در طول کارزار انتخاباتی آمریکا و اولین مناظره، علاوه بر سیاست‌ها و شخصیت این دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، ظاهر و شیوه لباس پوشیدن آنها نیز زیرذره بین بوده است.
لباس کلینتون و ترامپ چه رازهایی را برملا می‌کند؟

ganool review

You may also enjoy...